-Αναλαμβάνουμε τη δημιουργική απασχόληση παιδιών στο σπίτι ατομικά η σε μικρές ομάδες.


-Αναλαμβάνουμε τη δημιουργική απασχόληση παιδιών στα πλαίσια θεματικών δραστηριοτήτων ή άλλων εκδηλώσεων αλλά και σε χώρους εστίασης, γάμων, βαπτίσεων όπου θα πρέπει να απασχοληθούν παιδιά.


- Αναλαμβάνουμε τη δημιουργική απασχόληση παιδιών με έμφαση στο παιδαγωγικό παιχνίδι, τα δημιουργικά εργαστήρια, το θεατρικό παιχνίδι, τη ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού και την γνωστική του πρόοδο.


-Προσφέρετε στο παιδί σας πραγματικά δημιουργικό χρόνο, που ενισχύει την αναπτυξιακή του πρόοδο, που προάγει τις δεξιότητές του και αναπτύσσει τη φαντασία του. Προτιμήστε έναν ειδικό δημιουργικής απασχόλησης είτε ατομικά για το παιδί σας τις ώρες που εργάζεστε, είτε σε ομαδικό επίπεδο και στα πλαίσια κάποιας εκδήλωσης.


 
map