Θεματικές εκδηλώσεις περιβάλλον & ανακύκλωση

Η ομάδα της Happy-time είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στον τομέα του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης.

Η πεποίθηση μας είναι ότι το μέλλον του οικοσυστήματος μας εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση των παιδιών και τη παιδεία τους στον τομέα αυτό.


Επενδύουμε σε παιδαγωγικά προγράμματα και παιχνίδια που προάγουν τη σχέση του παιδιού με την ανακύκλωση, του μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον.Πάντα επιθυμούμε και φροντίζουμε οι παιδικές δραστηριότητες που προσφέρει η Happy Τime να περιλαμβάνουν στοιχεία γνώσης, αλληλεπίδρασης και παιδαγωγικής.


Ειδικά στον τομέα του περιβάλλοντος έχουμε εργαστεί με επιστημονικό τρόπο ώστε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάλληλο να πραγματοποιηθεί σε Σχολεία, Θεματικά Πάρκα, Δήμους και σε κάθε δραστηριότητα με στόχευση την ανακύκλωση.


Μπορείτε να δείτε αναλυτικά μέρος των εκδηλώσεων μας παρακάτω. 
map